Daar waar natuur en cultuur samen komen, kan ontwikkeling ontstaan.


De historie van de Engelse landschapstuin

Eind achttiende eeuw en begin negentiende eeuw is de tijd rijp geweest voor het ontstaan van de Engelse landsschapsstijl. Het is de tijd waar machines opkomen, zoals bijvoorbeeld de stoommachine. Er ontstaan nieuwe groepen welgestelden. Deze mensen zijn in staat landgoederen te kopen, aan te leggen en te laten onderhouden. Rond de jaren 20 werd door de heer Overweg, textielfabrikant van de Trixotfabriek, het landgoed aangekocht. 

Op het terrein werd een vijver gegraven en op de hieruit ontstane verhoging werd op een stenen fundering de koepel gebouwd. Ook de begroeiing op het omliggende terrein met deels bijzondere bomen stamt uit deze tijd. 

Ontwerp en aanleg stamt rond omstreeks 1920 en werd uitgevoerd door de Aaltense firma Bulten. Het geheel werd onderhouden door werknemers van de Tricotfabriek. De oorspronkelijke toegangsweg liep vanaf de Groenloseweg en is nog voor de helft aanwezig. Aan het begin van de Groenloseweg staan nog twee betonnen paaltjes met daarop "De Wehme".

De naam zou zijn ontleend aan het Needse voorbeeld, de koepel in het Weemerpark (die overigens is verdwenen). Ook kan de naam zijn geïnspireerd door de achternaam van de echtgenote van Overweg (Ter Weeme). Bron: www.vereniginghetmuseum.nl